Garevački Internet portal ®

Informacije za sve generacije!

Sri06032020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Vrlo važno-novi zakon o prebivalištu u Republici Hrvatskoj

prijava odjava

Dana 15 . siječnja 2013. stupio je na snagu novi Zakon o prebivalištu Re- publike Hrvatske. Poznavanje ovog Zakona od iznimne je važnosti za hrvatske iseljenike, jer u odnosu na stari zakon jasno određuje pojmove privremenog i stalnog iseljenja, odnosno prebivališta i boravišta i uvodi i obvezu prijave iseljenja iz Republike Hrvatske.

Radi boljega razumijevanja novih odredaba, potrebno je pojasniti temeljne pojmove iz spomenutog zakona:

Prebivalište je mjesto i kućni naslo v(adresa) u Republici Hrvatskoj na koje mu se osoba trajno nastanila radi ostvrivanja svojih temeljnih prava i obveza vezanih za obiteljske, profesionalne, gospodarske, društvene, kulturne i drugeživotne interese".

Boravište je mjesto i naslov (adresa) uRepublici Hrvatskoj na kojemu osoba privremeno boravi. Dobar primjer za ovu zakonsku odredbu su osobe koje pohađaju školu ili studij izvan mjesta stanovanja.

Novi Zakon, za razliku od staroga, također predviđa obvezu prijave (trajnog ili privremenogl) iseljenja iz Republike Hrvatske. Privremenim iseljavanjem iz Republike Hrvatske smatra se iseljenje u trajanju duljem od godinu dana. Razlozi mogu biti različiti: obrazovanje, obavljanja određenih privremenih poslova, dugo i trajno liječenje...

Privremeno iseljenje osobe svoje su iseljenje dužne prijaviti policijskoj postaji na čijemu području imaju prijavljeno prebivalište ili putem nadležne diplomatske misije konzularnog ureda Republike Hrvatske tu inozemstvu, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije o razlozima privremenog odlaska i boravka izvan Republike Hrvatske.

Njima će se registrirati boravište izvan Republike Hrvatske, ali im se ne ćeodjavljivati adresa (prebivalište) u Republici Hrvatskoj.

Osobe koje su se stalno iselile, dakle nespadaju pod gore navedenu kategoriju, ne mogu imati prebivalište u Republici Hrvatskoj, te su ga dužne odjaviti.

Napominjemo kako odjava prebivališta u Republici Hrvatskoj ne zadire u pravo vlasništva na nekretninama koje se tamo nalaze, pravo glasovanja na izborima za sabor i predsjednika, kao ni na pravo da se u svakom trenutku osoba ponovno useli u Republiku Hrvatsku.

U slučaju ponovnog useljenja osoba je to dužna prijaviti nadležnoj policijskoj postaji, kako bi joj se ponovno evidentirao kućni naslov (adresa) i prijavilo prebivalište.
Zakon, kako je naprijed već rečeno, obvezuje iseljenike da prijave privremeno ili trajno iseljenje iz Republike Hrvatske.

I jedno i drugo je moguće napraviti u policijskoj postaji mjesta prijavljenog prebivališta u Republici Hrvatskoj ili putem diplomatsko-konzularnog predstavništva u inozemstvu. Ukoliko se radi o privremenom iseljenju, potrebno je  priložiti i dokumentaciju koja to potkrepljuje, kao što su, primjerice, potvrda o školovanju, potvrda o privremenom zaposlenju i sl.

Ukoliko privremeno iseljenje potraje duže od 5 godina potrebno gaje ponovno prijaviti.. ,
Rok za prijavu je 15. siječnja 2014. godine.

Osobe koje to ne naprave same do predviđenoga roka, učinit će to nadležna policijska postaja po službenoj dužnosti.

Nemarnoj osobi moći će se naplatiti i novčana kazna. Ovdje valja napomenuti kako je i stari Zakon o prebívalištu i boravištu građana također predviđao obvezu da osobe, koje su se stalno iselile iz Republike Hrvatske, odjave prebivalište.

Ovim Zakonom je, međutim, puno preciznije definirano što zapravo znači privremeno iseljenje i uvedena je obveza njegove prijave u nadležnoj policijskoj postaji.   
Za sva dodatna pitanja, vezana az konkretnu problematiku, naši čitatelji semogu javiti Veleposlanstvu RH u Bernu ili Generalnom konzulatu u Zürichu.

Objavi Movis-Glasilo Hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj, autor IGOR SURDICH, KONZUL GK U ZüRCHU

 

Župa Garevac

garevacka-crkva
Mjesto molitve i opraštanja

MZ GAREVAC

logo mz
Sve o MZ Garevac