Garevački Internet portal ®

Burića štala rana i ponos Garevaca

Čet05282020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Prezime Bajić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Bajić

14. Alojzije Bajić, rođen 28. lipnja 1925. godine iz Garevca, sin Jakova Bajića i Mare rođene Perić.

15. Anto Bajić, rođen 22. svibnja 1914. godine, iz Garevca, sin Bone Bajića i Mande rođene Patljak-Mikulić. Sklopio brak u Gradačcu 27.11.1938. godine sa Lucom Paradžik iz Čardaka.

16. Ivan Bajić, zvan Zuk, rođen 12. kolovoza  1901. godine, iz Garevca, sin Mate Bajića i Anđe rođene Marić.

17. Ivan Bajić, rođen 15. svibnja 1906. godine iz Garevca, sin Ilije Bajića i Ane rođene Dubravac. Sklopio ženidbu u Modriči 23.10.1929. godine sa Katom Ivušić iz Garevca.

18. Ivo Bajić, rođen 12. kolovoza 1908. godine, iz Garevca, sin Mate Bajića i Anđe rođene Šubarić.  Supruga mu je Anđa rođena Bičvić.

19. Ivo Bajić, rođen 17. listopada 1910. godine, iz Garevca, sin Filipa Bajića i Mande rođene Juroš. Sklopio brak u Modriči 15.11.1933. godine sa Anom Knežević iz Čardaka.

20 Jakov Bajić, iz Garevca, sin Filipa Bajića i Mande rođene Juroš.

21. Josip Bajić, rođen  20. listopada 1905. godine iz Garevca, sin Filipa Bajića i Mande rođene Juroš.

22. Jozo Bajić, rođen 08. travnja 1907. godine, iz Garevca, sin Ante Bajića i Kate rođene Zelić. Sklopio brak u Modriči 08.02.1932. godine sa Anom Stanušić iz Garevca.

23. Marko Bajić, rođen 6. rujna 1926. godine iz Garevca, sin Pere Bajića i Franjke rođene Brkić.

24. Marko Bajić, rođen 21. studenoga 1927. godine, iz Garevca, sin Jakova Bajića i Mare rođene Perić.

25. Mijat Bajić, rođen 13. rujna 1922. godine, iz Garevca, sin Ive Bajića i Ruže rođene Bosnić. Neoženjen.

26. Nikola (Niko) Bajić, rođen 12. studenoga 1911. godine, iz Garevca, sin Bone Bajića i Mande rođene Mikulić - Patljak. Supruga mu je Jela rođena Tokić.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Burić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Burić

27. Anto Burić, zvani Tulo, rođen 15. prosinca 1918. godine, iz Garevca, sin Pere Burića i Ane rođene Pavić. Sklopio brak u Gradačcu 01.08.1942. godine sa Kajom Majstorović iz Kornice. Od partizana zarobljen i doveden u štalu svog oca sa ostalim zarobljenicima u Garevcu, odakle su kamionom preveženi rijeci Bosnii tamo ih nestalo. Roditelji ga prepoznali na obali Bosne mrtva i dali ga zakopati kad su prilike dozvolile. Strijeljan 27.05.1945. godine. Brat Pero Burić zvani Erlić prepoznao ga je i motkom gurnuo u stranu da bi ga roditelji kasnije prepoznali na obali Bosne mrtva i dali sahraniti na groblju u Garevcu 19.09.1945. godine kad se vrijeme malo smirilo. Sahranili su ga Marko Tokić i Stjepan Jagustin.
 
28. Ilija Burić, rođen 15. svibnja 1920. godine, iz Garevca, sin Stipe Burića i Mare rođene Bajić. Neoženjen.
 
29. Ivan Burić, rođen 16. travnja 1900. godine, iz Garevca, sin Petra Burića i Mare rođene Mašić. Sklopio ženidbu sa Katom Bajić u Modriči  26.01.1921. godine.
 
30. Ivan Burić, rođen 10. ožujka 1908. godine, iz Garevca, sin Franje Burića i Jele rođene Juroš.
Vjenčan sa Anđom Lozić (Jerkić) iz Čardaka 23.11.1931. godine u Modriči.
 
31. Ivo Burić (Burin), rođen 25. travnja 1923. godine, iz Garevca, sin Ive Burića i Mande rođene Mamuzić.
 
32. Jozo Burić (Magarčušin), rođen 22. travnja 1920. godine, iz Garevca, sin Mate Burića i Mare rođene Andrić.
 
33. Luka Burić (Toleša), rođen 20. listopada 1923. godine, iz Garevca, sin Ilije Burića i Ivke rođene Pavić. Sklopio ženidbu u Gradačcu 17.11.1943. godine sa Marom Mamuzić, koja se 1949. godine udala u župu Sivša kod Doboja.
 
34. Marko Burić (Bura) iz Garevca. Strijeljan bez suđenja između 25. i 28. svibnja 1945. godine.
 
35. Mato (Matan) Burić, rođen 23. kolovoza 1924. godine, iz Garevca, sin Mate (Matije) Burića i Ane rođene Bičvić.
 
36. Tomo Burić, rođen 10. listopada 1922. godine, iz Garevca sin Stjepana Burića i Mare rođene Bajić.

 
Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Domazet

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Domazet
 
58. Ivo Domazet, rođen 31. siječnja 1930. godine, iz Garevca, sin Nike Domazeta i Luce rođene Gagulić.
 
59. Josip Domazet, rođen 12. travnja 1922. godine, iz Garevca, sin Pere Domazeta i Ivke rođene Stanić.
 
Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Cvitkušić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Cvitkušić
 
37. Alojzije Cvitkušić (Lozo), rođen 21. lipnja 1908. godine, iz Garevca, sin Andrije Cvitkušića i Ivke rođene Bajić. Sklopio brak u Modriči 08.11.1926. godine sa Ružom Perković.
 
38. Frano Cvitkušić, rođen 13. lipnja 1921. godine, iz Garevca, sin Pere Cvitkušića i Ane rođene Babić.
 
39. Ilija Cvitkušić, rođen 25. lipnja 1922. godine, iz Garevca, sin Joze Cvitkušića i Kate rođene Perić. Vjenčan sa Mandom Perković 25.11.1942. godine.
 
40. Ivan Cvitkušić, zvani Ivakić, rođen 23. lipnja 1906. godine, iz Garevca, sin Ive Cvitkušića i Mare rođene Šuver. Neoženjen.
 
41. Ivo Cvitkušić, rođen 13. prosinca 1908. godine, iz Garevca, sin Joze Cvitkušića i Kate rođene Perić. Sklopio brak u Modriči 27.11.1929. godine sa Katom Gagulić iz Garevca.
 
42. Ivo Cvitkušić, rođen 10. kolovoza 1920. godine, iz Garevca, sin Stjepana Cvitkušića i Ruže rođene Jović. Supruga mu je Janja. Časnik zrakoplovstva Nezavisne Države Hrvatske. Nestao u svibnju 1945. godine iz Burića štale s bratom blizancem Stjepanom.
 
43. Ivo Cvitkušić, zvani Ivić, rođen 25. siječnja 1923. godine, iz Garevca, sin Marijana Cvitkušića i Anđe rođene Šerić. Vjenčan sa Janjom Stanušić 18.11.1942. godine.
 
44. Ivo Cvitkušić, rođen 10. svibnja 1923. godine, iz Garevca, sin Pere Cvitkušića i Anice rođene Babić.
 
45. Josip Cvitkušić (zvani Đidija), rođen 16. studenog 1901. godine, iz Garevca, sin Ilije Cvitkušića i Ane rođene Martinović. Sklopio brak u Modriči 24.11.1926. godine sa Anđom Križić iz Garevca.
 
46. Marko Cvitkušić (zvani Andrešića), rođen 3. lipnja 1909. godine, iz Garevca, sin Ivana Cvitkušića i Marije rođene Rokić. Vjenčan u Modriči 12.01.1943. sa Anom Radonjić.
 
47. Marko Cvitkušić, rođen 4. studenoga 1925. godine, iz Garevca, sin Stjepana Cvitkušića i Ruže rođene Jović.
 
48. Mato Cvitkušić, rođen 1904. godine, iz Garevca, sin Marka Cvitkušića i Mande rođene Bajić. Sklopio ženidbu u Modriči 21.11.1923. godine sa Marom Marić iz Garevca.
 
49. Mato Cvitkušić, rođen 6. ožujka 1924. godine, iz Garevca, kućni broj 59, sin Marka Cvitkušića i Mande rođene Pavić. Sklopio brak sa Anđom Jagustin 12.11.1941. godine u Modriči.
 
50. Niko Cvitkušić, zvani Ivakić, rođen 26. svibnja 1910. godine, iz Garevca, sin Ive Cvitkušića i Mare rođene Šuver. Sklopio brak u Modriči 23.11.1938. godine sa Katom Bajić iz Garevca.
 
51. Nikola Cvitkušić, zvani Perić, rođen 11. kolovoza 1904. godine, iz Garevca, sin Pere Cvitkušića i Kate rođene Stanić. Sklopio brak 25.11.1936. godine u Modriči sa Anom Pavić iz Garevca.
 
52. Pero Cvitkušić, zvani Andrešić, rođen 7. siječnja 1905. godine, iz Garevca, sin Ive Cvitkušića i Mare rođene Rokić. Sklopio brak u Modriči 02.11.1929. godine sa Marom Marković iz Garevca.
 
53. Petar Cvitkušić, rođen 13. rujna 1925. godine, iz Garevca, sin Petra Cvitkušića i Ane rođene Babić.
 
54. Petar Cvitkušić, rođen 23. ožujka 1912. godine, iz Garevca, sin Joze Cvitkušića i Kate rođene Perić. Supruga mu je Kaja Bičvić.
 
55. Stjepan Cvitkušić, rođen 1881. godine, iz Garevca, oženjen Ružom Jović.
 
56. Stjepan (Stjepo) Cvitkušić, rođen 10. kolovoza 1920. godine, iz Garevca, sin Stjepana Cvitkušića i Ruže rođene Jović. Nestao s bratom blizancem Ivom.
 
57. Ivo Cvitkušić, rođen 10. kolovoza 1920. godine, iz Garevca, sin Stjepana Cvitkušića i Ruže rođene Jović. Nestao s bratom blizancem Stjepanom.
 
Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Dubravac

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Dubravac

60. Marko Dubravac, zvani Kukuričić, rođen 15. prosinca 1921. godine, iz Garevca, sin Nike Dubravca i Kaje rođene Šubarić.

Vrati se na izbornik prezimena