Garevački Internet portal ®

Burića štala rana i ponos Garevaca

Čet05282020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Prezime Šerić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Šerić

192. Bono Šerić, zvani Bonika rođen 3. studenoga 1917. godine, iz Garevca, sin Tome Šerića i Mare rođene Tokić. Neoženjen.

193. Ivo (Ivić) Šerić, rođen 15. rujna 1913. godine, iz Garevca, sin Bone Šerića i Anice rođene Stanušić. Sklopio brak u Modriči 21.11.1934. godine sa Marom Križić iz Čardaka.

194. Josip Šerić, rođen 6. travnja 1900. godine, iz Garevca, sin Tome Šerića i Mare rođene Pavić. Slopio brak 12.11.1919. godine u Modriči sa Anom Kamenjaš iz Vidovica.

195. Marko Šerić - Vrankić, rođen 17. svibnja 1918. godine, iz Garevca, sin Ive Vrankića-Šerića i Ane rođene Lukić. Oženio se Anđom Pranjić iz Bjeljevine 20.11.1939. godine.

196. Mato Šerić, rođen 15. travnja 1927. godine, iz Garevca, sin Bone Šerića i Ane rođene Stanušić. Neoženjen.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Šinko

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Šinko

197. Joško (Josip) Šinko iz Garevca. Nema podataka. Najstarija sačuvana Matica krštenih modričke župe početa je voditi 1892. god. Supruga mu je Marija rođena Rac. Kao zanimanja napisano da su berači. Po kazivanju svjedoka bio je u Burića štali odakle je nestao u svibnju 1945. godine.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Stanušić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Stanušić

179. Ilija Stanušić, rođen 22. ožujka 1915. godine, iz Garevca, sin Ilije Stanušića i Ane rođene Tokić.. Sklopio brak 26.10.1938. godine u Modriči sa Serafinom Bajić iz Garevca.

180. Ivan Stanušić, zvani Milešić, rođen 10. svibnja 1905. godine, iz Garevca, sin Marka Stanušića i Kate rođene Peranović. Sklopio brak 08.11.1933. godine sa Katom Šinko iz Garevca.

181. Jakov Stanušić, rođen 16. kolovoza 1908. godine, iz Garevca, sin Nike Stanušića i Luce rođene Vidošević. Supruga mu je Kata Pavić.

182. Jakov Stanušić, rođen 5. kolovoza 1924. godine, iz Garevca. Sin Jerka Stanušića i Anđe rođene Pavić. Neoženjen. Nestao zajedno s braćom Markom i Jozom iz Burića štale u svibnju 1945. godine.

183. Jozo (Joko) Stanušić, rođen 5. kolovoza 1924. godine, iz Garevca, sin Jerka Stanušića i Anđe rođene Pavić. Neoženjen.

184. Marko Stanušić, rođen 7. studenoga 1904. godine, iz Garevca, sin Nikole Stanušića i Luce rođene Vidoš. Supruga mu je Luca rođena Šubarić.

185. Marko Stanušić, zvani Adumica, rođen 6. ožujka 1906. godine, iz Garevca, sin Marka Štanušića i Mare rođene Ivušić. Sklopio brak u Modriči 13.11.1929. godine sa Katom Marić iz Garevca.

186. Marko Stanušić, rođen 2. studenoga 1916. godine, iz Garevca, sin Jerka Stanušića i Anđe rođene Pavić. Neoženjen.

187. Marko Stanušić, rođen 18. listopada 1924. godine iz Garevca, sin Pere Stanušića i Mare rođene Brandić.

188. Mato Stanušić, rođen 16. rujna 1907. godine, iz Garevca, sin Marka Stanušića i Kate rođene Peranović. Supruga mu je Manda rođena Burić.

189. Nikola (Niko) Stanušić, rođen 1. svibnja 1908. godine, iz Garevca, sin Ilije Stanušića i Ane rođene Tokić.

190. Niko Stanušić, rođen 2. travnja 1927. godine, iz Garevca, sin Joze Stanušića i Mande rođene Petričević.

191. Rok (Roko) Stanušić, rođen 15. kolovoza 1902. godine, iz Garevca, sin Nikole Stanušića i Luce rođene Vidoš. Sklopio brak 20.10.1920. godine sa Marom Patljak iz Gornjih Kladara.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Stanić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Stanić

166. Andrija Stanić, zvani Trtonja, rođen 13. svibnja 1930. godine, iz Garevca, sin Peje Stanića i Mare rođene Gavranić.

167. Blaž Stanić, rođen 3. veljače 1923. godine, iz Garevca, sin Joze Stanića i Ruže rođene Brandić. Neoženjen.

168. Ilija Stanić, rođen 11. srpnja 1925. godine, iz Garevca, sin Joze Stanića i Ruže rođene Brandić. Neoženjen.

169. Ivo Stanić, Uglješić, zvani Knez, rođen 20. prosinca 1914. godine, iz Garevca, sin Nikole Stanića i Ane rođene Bičvić (Dragić). Neoženjen.

170. Ivo Stanić, rođen 21. travnja 1918. godine, iz Garevca, sin Joze Stanića i Ruže rođene Brandić. Supruga mu je Ruža rođena Šerić.

171. Ivo Stanić, zvani Ljapin, rođen 10. rujna 1923. godine, iz Garevca, sin Ilije Stanića i Kaje rođene Radonjić. Neoženjen.

172. Jako Stanić, rođen 1882. u Garevcu, otac Bože Biuka. Supruga mu jer Ana Stanić.

173. Jozo Stanić, rođen 1. kolovoza 1907. godine, iz Garevca, sin Ante Stanića i Ivke rođene Lončarić. Sklopio ženidbu u Modriči 13.11.1929. godine sa Ružom Jurić iz Ledenica. Drugi put sa Marom Popić 28.09.1942. godine.

174. Jozo Stanić, rođen 1. listopada 1920. godine, iz Garevca, sin Joze Stanića i Ruže rođene Brandić. Neoženjen. Nestao iz Burića štale s braćom Ivom, Ilijom i Blažom.

175. Juro Stanić, Mijatović, rodom iz Garevca, sin Mate Stanića.

176. Marko Stanić, zvan Relja Ljapin, rođen 12. svibnja 1914. godine, iz Garevca, sin  Nike Stanića i Ane rođene Džebić. Vjenčan u Modriči sa Anđom Ćutuk iz Živkovog Polja 29.11.1939. godine.

177. Nikola Stanić, rođen 3. svibnja 1923. godine, iz Garevca, sin Marijana Stanića i Kate rođene Lukić.

178. Šimo Stanić, rođen 5. listopada 1920. godine, iz Garevca, sin Joke Stanić i Ruže Brandić.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Tokić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Tokić

198. Anto Tokić, zvani Agan, rođen 11. svibnja 1903. godine, iz Garevca, sin Pere Tokića i Mare rođene Nikolić. Sklopio brak u Modriči 03.11.1926. godine sa Jelom Cvitkušić, udovom Jagustin iz Garevca.

199. Bonaventura Tokić, rođen 11. veljače 1903. godine, iz Garevca, sin Bone Tokića i Mare rođene Pavić. Sklopio ženidbu sa Lucijom Ikač iz Gareva u Modriči 08.11.1922. godine.

200. Ilija Tokić, zvani Krnjo, rođen 22. rujna 1918. godine, iz Garevca, sin Mate Tokića i Anđe rođene Lukač. Sklopio brak u Modriči 29.01.1940. godine sa Marijom  Križić.

201. Ivo Tokić, rođen 30. prosinca 1914. godine, iz Garevca, sin Marka Tokića i Marte rođene Markotić. Vjenčan sa Marom Jeleč iz Garevca 01.01.1940. godine.

202. Ivo Tokić, rođen 5. listopada 1910. godine, iz Garevca, sin Ive Tokića i Matije rođene Vurbić. Neoženjen.

203. Ivo Tokić, rođen 1920. godine, iz Garevca. Supruga mu je Anica.

204. Marko Tokić, rođen 1892. godine, iz Garevca. Sin Marka Tokića. Supruga mu jer Marta Tokić.

205. Mato Tokić, rođen 19. studenog 1925. godine, iz Garevca, sin Ilije Tokića i Mare rođene Ikač. Neoženjen.

206. Mihovil (Mijat) Tokić, rođen 20. rujna 1906. godine, iz Garevca, sin Marka Tokića (zvanog Mandić) i Anđe rođene Cvitkušić. Sklopio brak u Modriči 27.11.1929. godine sa Mandom Stanić iz Garevca.

207. Pero Tokić, rođen 27. veljače 1913. godine iz Garevca, sin Marka Tokića i Marte rođene Markotić. Sklopio brak u Gradačcu 23.11.1932. godine sa Marom Pavić iz Kornice.

208. Stjepan Tokić, rođen 7. srpnja 1921. godine, iz Garevca, sin Ive Tokića i Marije rođene Lončar.

Vrati se na izbornik prezimena