Garevački Internet portal ®

Burića štala rana i ponos Garevaca

Čet05282020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Prezime Perković

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Perković

141. Ilija Perković (Tubić), rođen 27. kolovoza 1909. godine, iz Garevca, sin Jakova Perkovića i Lucije rođene Perak. Supruga mu je Ruža rođena Burić.

142. Ivo Perković, rođen 17. prosinca 1902. godine, iz Garevca, sin Marka Perkovića i Mare rođene Andrić. Sklopio ženidbu sa Marom Mikulić iz Kladara Gornjih 22.11.1922. godine u Modriči.

143. Ivo Perković, rođen 21. srpnja 1921. godine, iz Garevca, sin Ive Perkovića i Tome rođene Marković. Sklopio brak sa Anicom Glavašević iz Riječana 08.11.1939. godine.

144. Jozo Perković, rođen 26. travnja 1921. godine, iz Garevca, sin Marijana Perkovića i Serafine rođene Radat. Vjenčan sa Katom Jurić iz Kornice 22.04.1939. godine.

145. Marko Perković, rođen 16. siječnja 1912. godine, iz Garevca, sin Pere Perkovića i Lucije rođene Popić. Neoženjen.

146. Mato (Matan) Perković, rođen 19. prosinca 1914. godine, iz Garevca, sin Nike Perkovića i Ruže rođene Josipović. Sklopio brak u Modriči 04.01.1933. godine s Anđom Tokić iz Garevca.

147. Mato Perković, sin Nikole i Ruže Perković, iz Garevca. Došao je na ženino imanje u Jagustinovića sokak, zaseok Trnjani, na imanje Mate Jagustina.

148. Tomo Perković, zvani Tubić, rođen 20. prosinca 1909. godine, iz Garevca, sin Marka Perkovića i Mare rođene Andrić. Supruga mu je Kata rođena Mamuzić.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Popić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Popić

150. Ivan Popić, rođen 30. travnja 1930. godine iz Garevca, kućni broj 118, sin Marka Popića i Ane rođene Bajić.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Ravnjak

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Ravnjak

158. Filip Ravnjak, rođen 29. travnja 1908. godine, iz Garevca, sin Marka Ravnjaka i Mande rođene Agatić. Sklopio brak u Dubici 21.11.1934. godine sa Anom Čalić iz Balegovaca.

159. Ilija Ravnjak, rođen 21. svibnja 1911. godine, iz Garevca, sin Tome Ravnjaka i Kate rođene Gagulić. Vjenčan u Dubici 07.10.1936. godine sa Anicom Barukčić.

160. Ivan Ravnjak, zvan Kaima, rođen 24. listopada 1907. godine, iz Garevca, sin Ive Ravnjaka i Mare rođene Pipunić. Neoženjen.

161. Pero Ravnjak, rođen 24. siječnja 1912. godine, iz Garevca, sin Jakova Ravnjaka i Ruže rođene Marić. Supruga mu je Anica rođena Marić.

162. Petar Ravnjak, rođen 11. prosinca 1903. godine, iz Garevca, sin Tome Ravnjaka i Kate rođene Gagulić. Sklopio ženidbu u Odžaku 21.11.1923. godine sa Jelom Bričić iz Vlaške Male.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Radonjić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Radonjić

151. Ivo Radonjić, rođen 13. rujna 1921. godine, iz Garevca, kućni, sin Stjepana Radonjića i Anđe rođene Zelić.

152. Jozo Radonjić, rodom iz Garevca.

153. Marko Radonjić, rođen 20. siječnja 1918. godine, iz Garevca, sin Nikole Radonjića i Anđe rođene Burić. Sklopio brak u Modriči 12.10.1938. godine sa Marom Bičvić iz Garevca.

154. Mato Radonjić, rođen 05. veljače 1903. godine, iz Garevca, sin Marka Radonjića i Mare rođene Bajić. Supruga mu je Ruža rođena Zelić.

155. Mato Radonjić (Matica), rođen 1. listopada 1914. godine, iz Garevca, sin Marka Radonjića i Mare rođene Bajić. Sklopio brak sa Katom Zelić u Modriči 26.10.1938. godine.

156. Stjepan Radonjić (Stipica), rođen 9. travnja 1924. godine, iz Garevca, sin Marka Radonjića i Šime rođene Perković.

157. Tomo Radonjić, rođen 27. travnja 1922. godione, iz Garevca, sin Nikole Radonjića i Anđa rođene Burić.Sklopio brak sa Evom Omazić (Mamuzić) u župi Gradačac 06.01.1944. godine.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Rokić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Rokić

163. Marko Rokić, rođen 19. lipnja 1906. godine, iz Garevca, sin Roke Rokića i Kate rođene Perić.

164. Pero Rokić, zapovjednik garevačke satnije, rođen 13. listopada 1915. godine, iz Garevca, sin Mate Rokića i Ruže rođene Stanić. Sklopio brak u Odžaku 15.11.1939. godine sa Martom Božić.

Vrati se na izbornik prezimena