Garevački Internet portal ®

Burića štala rana i ponos Garevaca

Čet05282020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Prezime Lončar

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Lončar

101. Martin Lončar, rođen 28. travnja 1924. godine, iz Garevca, sin Nike Lončara i Ane rođene Martinović.

102. Nikola Lončar, zvani Tuconja, rođen 30. svibnja 1921. godine, iz Garevca, sin Nikole Lončara i Ane rođene Martinović.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Lukač

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Lukač

103. Nikola (Niko) Lukač, rođen 27. travnja 1908. godine, iz Garevca, sin Stjepana Lukača i Kate rođene Marić. Sklopio brak sa Marom Kajušić iz Pećnika u Modriči 06.05.1925. godine

104. Petar Lukač, rođen 29. srpnja 1924. godine, iz Garevca, sin Mate Lukača i Kate rođene Radat. Neoženjen.

105. Mato Lukač Pere, iz Garevca. Supruga mu je Kata rođena Radat.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Mašić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Mašić

127. Anto Mašić, rođen 10. lipnja 1904. godine, iz Garevca, sin Petra Mašića i Ane rođene Bajić. Sklopio ženidbu sa Marom Šiškić u Modriči 28.09.1921. godine.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Marić

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Marić

106. Alojzija Marić, rođen 22. ožujka 1903. godine, iz Garevca, sin Marka Marića i Mare rođene Ilkić. Sklopio brak 17.11.1920. godine u Modriči sa Katom Ikač iz Garevca.

107. Anđeo (Anđelko) Marić, rođen 2. listopada 1926. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Matije rođene Jurilj. Neoženjen.

108. Anto Marić, rođen 18. kolovoza 1914. godine, iz Garevca, sin Nikole Marića i Ruže rođene Cvitkušić. Sklopio brak 07.10.1936. godine u Modriči sa Katom Ravnjak.

109. Ivo Marić, rođen 12. svibnja 1921. godine, iz Garevca, sin Jerka Marića i Anice rođene Jeleč.

110. Juraj Marić, zvani Pirmič, rođen 13. ožujka 1906. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Ane rođene Jurić. Sklopio ženidbu u Modriči 15.11.1933. godine sa Anđom Stanić iz  Garevca.

111. Marko Marić, rođen 29. kolovoza 1905. godine, iz Garevca, sin Tadije Marića i Ane rođene Lukić.

112. Marko Marić, Kaića, rođen 12. listopada 1913. godine, iz Garevca, sin Mate Marića i Mare rođene Cvitkušić. Supruga mu je Kata rođena Stanić.

113. Marko Marić, Nalet, rođen 12. listopada 1923. godine, iz Garevca, sin Mate Marića i Mare rođene Cvitkušić.

114. Marko Marić, Ćumurov otac, rođen 1909. godine, iz Garevca, sin Šime Marića i Lucije rođene Stanušić. Žena mu je Mara.

115. Marko Marić, rođen 22. kolovoza 1922. godine, iz Garevca, sin Alojzija Marića i Kate rođene Ikač. Neoženjen.

116. Mato Marić, rođen 1900 godine u Garevcu. Supruga mu je Mara.

117. Petar Marić, zvani Pepa Jozanović, rođen 15 svibnja 1922. godine, iz Garevca kućni broj 39, sin Joze Marića i Jele rođene Ravnjak. Vjenčan sa Janjom Studenović-Pušeljić.

118. Tadija Marić, rođen 30. srpnja 1910. godine, iz Garevca, sin Tadije Marića i Ane rođene Lukić. Supruga mu je Mara rođena Pipunić.

119. Tomo Marić, zvani Lojdža, rođen 2. lipnja 1920. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Ane rođene Kitić.

Vrati se na izbornik prezimena

Prezime Marković

Prema knjizi BURIĆA ŠTALA vlč. Vlade Jagustina donosimo Vam popis prezimena Marković

120. Ilija Marković, rođen 14. travnja 1906. godine, iz Garevca, sin Ive Markovića i Anđe rođene Andrić. Sklopio brak u Modriči 29.11.1932. godine sa Marom Bajić iz Čardaka.

121. Ivo Marković, rođen 21. srpnja 1919. godine, iz Garevca, sin Nikole Markovića i Anđe rođene Vurbić. Neoženjen. Pogubljen s braćom Leonom, Matom i Markom.

122. Lav (Leon) Marković, rođen 10. travnja 1908. godine, iz Garevca, sin Nike Markovića i Anđe rođene Vurbić. Sklopio brak 09.11.1939. godine u Modriči sa Jelom Spahić (Spajić). Nestao sa braćom Matom, Markom i Ivom.

123. Mato Marković, rođen 18. veljače 1905. godine, iz Garevca, sin Nikole Marković i Anđe rođene Vurbić. Pogubljen s braćom Leonom, Ivom i Markom.

124. Marko Marković, rođen 14. listopada 1921. godine iz Garevca, sin Ante Markovića i Mare rođene Peranović.

125. Marko Marković, rođen 21. rujna 1924. godine, iz Grarevca, sin Nikole Markovića i Anđe rođene Vurbić. Pogubljen s braćom Leonom, Matom i Ivom.

126. Mato Marković, zvan Brko, rođen 7. srpnja 1903. godine, iz Garevca, sin Ive Markovića i Anđe rođene Andrić. Sklopio ženidbu u Modriči 13.11.1929. godine sa Ružom Grgić iz Garevca.

Vrati se na izbornik prezimena