Popis zatočenih i ubijenih žrtava

Prezime Barušić

Prema knjizi "Burića štala" vlč. Vlade Jagustina svećenika donosimo Vam popis nestalih iz Burića štale iz ostalih mjesta s prezimenom Barušić

24. Mato Barušić, rođen 1. travnja 1909. godine, iz  Živkova Polja, majka Kata Barušić kći Ivana.

Vrati se natrag na izbornik prezimena