Marija Majka Crkve

ŽUPA GAREVAC

Sri06032020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Župnik Filip Brajinović

filip brajinovicVlč. Filip Brajinović rodom je iz Gornje Dubice. Rodio se 27. lipnja 1950. godine od oca Bariše i majke Antonije rođ. Jeleč. Osnovnu školu pohađa u Gornjoj Dubici, srednju u Križevcima, a teologiju u Sarajevu, gdje je zaređen za svećenika 29. lipnja 1977. godine.

Po svršetku teološkog studija imenovan je 1978. god. kapelanom u Oštroj Luci-Bok. Nakon petogodišnje kapelanske službe preuzeo je god. 1983. ekonomat u Biskupiji, a potom 1984. odlazi za župnika u Ilijaš. God. 1991. povjerena mu je župa Posavska Mahala odakle je pred srpskim agresorom u ljeto 1992. god. morao sa župjanima poći u izbjeglištvo u Slavoniju. Iste godine preuzeo je vodstvo caritasa za Bosansku Posavinu sa sjedištem u Đakovu.

U veljači 1996. vratio se u Posavsku Mahalu da bi mu u studenom 1996. bilo provjereno vodstvo caritasa za Bosansku Posavinu sa sjedištem u Odžaku.

U kolovozu 2003. imenovan je župnikom u Garevcu gdje ostaje punih 15 godina. U četvrtak 23. kolovoza 2018. predaje župu i na svoju odluku odlazi u mirovinu u Sarajevo.

Opširnije o ovom župniku možete pročiti ovdje.