Marija Majka Crkve

ŽUPA GAREVAC

Sri06032020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Župnik Luka Janjić

luka janjic(8.I.1944.-17.XII.1996.) Četvrti župnik garevačke župe “Marija, Majka crkve” Luka Janjić rođen je 8. siječnja 1944. u Pećniku.  Bogoslovne nauke je završio u Zagrebu gdje ga je na blagdan apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 1969. zagrebački nadbiskup, kardinal Franjo Kuharić zaredio za svećenika.

Uz filozofsko-teološku naobrazbu Luka je studirao i diplomirao književnost.

Nakon svećeničkog ređenja službovao je kao kapelan u Novom Selu kod Bos.Broda, u Vidovicama, Kaknju i Zavidovićima. Od 1972.-1974. bio je prefekt i profesor u dječačkom sjemeništu "Zmajević" u Zadru, a potom je od 1974.-1978. obavljao službu prefekta i profesora latinskog jezika u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu. God. 1978. odlazi za župnika u Radunice kod Maglaja da bi nakon jedanaest godina predanog služenja Bogu i bližnjemu, god. 1989. preuzeo župu Garevac. Godinu dana kasnije imenovan je dekanom Doborskog dekanata.

Pred naletom srpskih postrojbi, krajem lipnja 1992. morao je sa svojim župljanima napustiti Garevac i potražiti sklonište preko Save, u Hrvatskoj. Tri godine kasnije prihvatio je službu pastoralnog suradnika u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu.
U utorak, 17. prosinca 1996. iz Kliničkog centra u Sarajevu, gdje je bio na liječenju, otišao je tiho i nečujno, upravo onako kako je živio, u susret nebeskom Ocu. Pokopan je na gradskom groblju Bijele Bare u blizini Odžaka, u grobnicu gdje je sahranjen njegov krstitelj Ljubomir Roje, koga su zaklali četnici u Drugom svjetskom ratu.

Luka je bio blage i mirne naravi, pun dosjetki, uvijek raspoležen i spreman na šalu. Svuda je unosio vedrinu i širio optimizam. Neobišno je volio  ljude patničke Bosne. Za njih se žrtvovao, njima je darivao dragocijeno vrijeme, pružao im je lijepu riječ i materijalnu potporu. Za njega se može reći da je bio svećenik dobra srca i pravedne duše, pa ga župljani s pravom pro-zvaše "dobri Luka". Luka se bavio i literarnim radom, a svoja razmišljanja, nastala u toku dušobrižničkog djelovanja, znalački je znao zaoditi u lite-rarno ruho. Vrhbosanski nadbiskupski ordinarijat u Sarajevu objavio mu je god. 1998. zbirka poezije i proze pod naslovom "Putovanka kroza život".