Garevački Internet portal ®

Informacije za sve generacije!

Sri07152020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

Život, zdravlje, moral

Kako spasiti život samo riječju

Kao što ste mogli uočiti, skoro svaka emisija sadrži i drugi dio u kojemu nešto ponavljam, da čuju i novi slušatelji. Dok sam još radio na hitnoj pomoći, ili kasnije na odjelu za anesteziju i reanimaciju, pa na koncu na kirurgiji, da bismo pomogli spasiti nekome život, vrlo bismo se trudili, a nekada i transportirali pacijenta u daleku ustanovu, gdje su postojale veće mogućnosti.

lisac predavanje

Međutim, čovjeku se može spasiti život već i riječju, odnosno kršćanskim odgojem.
Zbog grijeha na ovom području, ugroženi su ne samo životi pojedinaca, nego je ugrožena i biološka budućnost našeg i mnogih drugih naroda.

Jedan ginekolog koji se pokajao, koji redovito sluša moje emisije, upravo me je podržao u tome što u emisijama ponavljam ono što smatram da je najvažnije.

O tome što se u svakoj emisiji ponavlja, zaista ovise životi i zdravlje mnogih. Zato Vas molim da to prihvatite. Sretan sam da ima onih koji to razumiju.

Svakoga dana, nažalost mnogi se opredjeluju za teške grijehe protiv Božje zamisli o čovjeku. Da im je to netko na vrijeme sve objasnio s katoličkih pozicija, nadam se da tako ne bi postupili.

Ovo što u svakoj emisiji ponavljam, pomaže i onima koji su pogriješili da prihvate istinu i poštenje i da zaslugama Isusa Krista, preko Svetih Sakramenata Krštenja i Ispovijedi postignu oproštenje grijeha i izlječenje svojih rana.
Pozdravlja Vas i želi Vam sretan Usrks Antun Lisec

Najprije su radio emisije u trajanju do pola sata:
Četiri emisije o razlozima za poštivanje predbračne suzdržanosti i o izgradnji pozitivnih stavova prema braku, djeci i roditeljstvu, može se preuzeti preko:
 Prva:
https://jumbo.iskon.hr/dl/314fa088-ca3b-4f6f-b3b9-932eb55b6095
 Druga:
https://jumbo.iskon.hr/dl/c06fc654-170a-4123-a7fd-95d9da436ba6
 
  Treća:
https://jumbo.iskon.hr/dl/adce86ef-ac2b-44b3-bae7-7120d1a7c3df
 
Četvrta:
https://jumbo.iskon.hr/dl/e2d8f544-ed77-4796-8516-155b5ef50972
 
Predavanje na tečaju priprave za brak, oba sata, sve skupa 84 min.:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/22e474cc-7e07-489f-80f5-3d3f0cfb6b53
Dvije emisije na temu "Zasto se ne zene?":
Prva emisija:
https://jumbo.iskon.hr/dl/e31de534-72f5-46c1-b458-b24d6968c300
 Druga:
https://jumbo.iskon.hr/dl/04a3c656-8881-4ed0-a72a-3c7987a8273f
 
O štetnosti alkoholizma i pušenja:
https://jumbo.iskon.hr/dl/a3f82072-fec8-41ea-a31d-6b5c6389252b
 
Protiv droge:
https://jumbo.iskon.hr/dl/999bc242-592d-45d4-9034-75d52348d446
 
O ponašanju (protiv psihičkog traumatizma):
https://jumbo.iskon.hr/dl/b4200533-8281-4d4d-aaaf-d7858f526434
 
O poštivanju života staraca i teških bolesnika:
https://jumbo.iskon.hr/dl/77500582-10cd-475b-9d14-89a1c57f8b9c
 
 Zdrava prehrana, prvi dio:
https://jumbo.iskon.hr/dl/71abbec9-8e13-4779-8548-367db295eb9a
 
Zdrava prehrana, drugi dio
https://jumbo.iskon.hr/dl/4af6d2ef-5391-4628-97d7-dff5e483209a
 
Sprečavanje prometnih nesreća:
https://jumbo.iskon.hr/dl/5da78e31-faba-4bd5-9762-c939fc8e2737
 
Emisija je o zahvalnosti:
https://jumbo.iskon.hr/dl/4a2dfa0b-c940-4db1-a0af-d99d1a5e524e
 
Prva emisija o milosrđu
https://jumbo.iskon.hr/dl/e5184e2c-993c-4558-a723-ffce0b49828b
 
 Druga emisija o milosrđu:
https://jumbo.iskon.hr/dl/0065a952-12f2-4769-94e3-c29b80220901
 
Treća emisija o milosrđu:
 https://jumbo.iskon.hr/dl/7601ee17-8b02-415f-b75f-c9eda6d61cb4
 
Četvrta emisija o milosrđu:
 https://jumbo.iskon.hr/dl/1fcab32f-045a-409a-bce4-ae467779f6fa
 
Prvi dio predavanja kojega sam održao u jednoj bolnici, o postivanju zivota staraca i teskih bolesnika:
https://jumbo.iskon.hr/dl/8617738f-697e-458e-81c0-73564a8dbb21
 
Drugi dio predavanja kojega sam držao u jednoj bolnici:
https://jumbo.iskon.hr/dl/244519c8-317f-4fea-8102-2092b7411d57
 
Treći dio predavanja u bolnici:
https://jumbo.iskon.hr/dl/e400b3c4-c71a-4225-a921-0b0027c924f9
 
Emisija od 15. VI 2015, nakon posjete Sv. Oca Pape Sarajevu:
https://jumbo.iskon.hr/dl/0137b111-1d0f-4579-b2c2-a93044b49f84
 
Emisija o ekologiji: https://jumbo.iskon.hr/dl/ebf786d1-e649-48b2-a33e-c6242e34e4eb
 
Emisija o potrebi kreposnog života, da se nikada ne sudjeluje u grijehu:
https://jumbo.iskon.hr/dl/7e51d476-dc85-480f-8c98-81a3802d9231
 
Emisija o nekim znakovima vremena u kojemu živimo:
https://jumbo.iskon.hr/dl/cef33859-7761-4a4a-9e22-91ac4052f195
 
Emisija u kojoj se obraćam medicinskom osoblju a i ostalim slušateljima, objašnjavam katoličke stavove o važnim temama i molim da ne sudjeluju u grijesima:
https://jumbo.iskon.hr/dl/bc6641b2-a982-42a5-88c4-073c421f74f3
 
Emisija u kojoj govorim o potrebi čuvanja stida:
https://jumbo.iskon.hr/dl/1ccad7b0-daad-46a8-ac81-bd8a793776ef
 
Emisija koju sam snimio za Božić 2014. god..
 https://jumboiskon.tportal.hr/dl/73270d53-8c8a-4d9d-a038-e0281db5509c
 
Božićna emisija 2016., koja traje 8,05 min.:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/e82fb7ed-265f-40a6-9692-092f0f3c3f6b
 
Dvije Adventske emisije:
 https://jumboiskon.tportal.hr/dl/0f41281d-46c6-419b-a91d-8018d8235a7f
 https://jumboiskon.tportal.hr/dl/a2d8a983-41d1-4498-9044-0f9e48611653
 
Emisija na temu osmjeha:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/4927161e-d684-4a3e-964e-5d275775d0ef
Traje 20,12 minuta.
 
Ciklus od 25 emisija u kojemu predlažem pastoralne aktivnosti, prvenstveno namijenjen svećenicima i drugima koji imaju u Crkvi odgojnu ulogu.
Kroz prvih 16 emisija objašnjavam problematiku, a onda, kroz još devet emisija, slijedi prijedlog konkretnih mogućnosti djelovanja za rješenje problema.
Svećenicima 1:
https://jumbo.iskon.hr/dl/7917b512-19e8-4b65-927f-e7ed294a9406
Ovo je uvod u ciklus emisija u kojima se obraćam svećenicima, redovnicima, redovnicama i vjeroučiteljima a i svima drugima koji se bave odgojem u Katoličkoj Crkvi.
Svećenicima 2:
https://jumbo.iskon.hr/dl/63497b29-5fc4-4634-a53c-45cce752079b
Obrazloženje zbog čega ja, kao laik objašnjavam svećenicima i mnogima drugima u Crkvi, kako provoditi pastoralne programe za poštivanje života, zdravlja, moralnih, bračnih i obiteljskih vrijednosti.
Svećenicima 3:
https://jumbo.iskon.hr/dl/3fe46f2a-af33-487d-ae5d-d292e54d91e3
   Ovdje govorim o nekim disproporcijama ili nesrazmjerima, koje uočavam u današnjem vremenu, što bi nas trebalo motivirati za usavršavanje pastoralnih programa
 
Svećenicima 4:
https://jumbo.iskon.hr/dl/34d24db0-d173-4388-96f7-f48e7b3c887b
Tu detaljnije govorim o razlozima protiv grijeha kontracepcije i sterilizacije
Svećenicima 5:
https://jumbo.iskon.hr/dl/438910ba-a9df-4ee8-9321-e7c55af40c4e
Ovdje nastavljam govoriti protiv kontracepcije i sterilizacije
Svećenicima 6:
https://jumbo.iskon.hr/dl/7596622f-d9a9-4097-9993-4ac6bc442abd
Tu govorim protiv ubijanja nerođene djece.
Svećenicima 7:
https://jumbo.iskon.hr/dl/71c2df95-2fb2-48d5-9d5a-8dddda38d74e
Tu opisujem kako dijete izgleda i kako se razvija od začeća pa do poroda i o štetnim posljedicama ubijanja nerođene djece.
Svećenicima 8:
https://jumbo.iskon.hr/dl/c971418a-c68a-41b1-9381-5e7fcfd11f91
Tu počinjem govoriti protiv umjetnih oplodnji.
Svećenicima 9:
https://jumbo.iskon.hr/dl/b3259f67-273c-48ec-9852-9be57ee9cbea
Ovdje nastavljam govoriti protiv umjetnih oplodnji.
Svećenicima 10.:
https://jumbo.iskon.hr/dl/db888561-3406-4b5d-8046-fa75f3036dd0
Tu govorim o poštivanju života staraca i teških bolesnika, odnosno protiv aktivne i pasivne eutanazijje.
Svećenicima 11:
https://jumbo.iskon.hr/dl/43305821-c626-49fe-bcb3-df206a83b430
Ovdje započinjem govoriti protiv nemoralnog odgoja
Svećenicima 12:
https://jumbo.iskon.hr/dl/a96367e0-840b-419a-bb33-5a4b98edf2f4
Tu nastavljam govoriti protiv nemoralnog odgoja
Svećenicima 13:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/1603f916-e02f-4519-96dd-ec256581b714
Tu detaljnije govorim o razlozima koje treba koristiti u odgoju protiv proizvodnje, reklame, prodaje i upotrebe prezervativa, a govorim i protiv drugih grijeha.
Svećenicima 14:
https://jumbo.iskon.hr/dl/c36c0093-e16e-4c4d-b949-b07dcac95b73
I ovdje govorim kako se tebamo zauzimati protiv nemoralnog odgoja po školama i protiv sudjelovanja u grijesima na nekim tzv. "praksama" na koje šalju nekoje učenike i studente.
Svećenicima 15:
https://jumbo.iskon.hr/dl/8a144a7c-38c0-40c3-99d7-2a14f925f4e4
Ovdje objašnjavam zbog čega se protivim kampanjama tzv. HPV vakcinacija koje pokušavaju ubacivati u naše škole.
Svećenicima 16:
https://jumbo.iskon.hr/dl/a8b069c4-a856-4b78-8758-bdafef5ff247
Ovdje se zalažem za poštivanje obitelji s brojnom djecom.
  Svećenicima 17:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/2dc52beb-60fb-4cd8-88a6-cab07e1ee74f
 To je početak drugog dijela ciklusa, gdje ću govoriti o konkretnim mogućnostima pastoralnog rada za rješenje problema. Ovdje govorim o značenju molitve i posta.
Svećenicima 18:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/21164a3a-0a58-4be2-94e5-3a66cc7c4608
Ovdje govorim o pastoralu ljudi koji su u onim profesijama koje rade s narodom.
Svećenicima 19:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/735736cb-328b-4c0c-854b-7877a76fa6d3
Tu govorim o potrebi katoličkog odgoja ljudi u profesijama koje rade s narodom, a i onih koji se školuju za takva zanimanja. Traje 20,59 minuta.
Svećenicima 20.
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/c6fc0282-ebfa-4c2c-8a40-a8b543658b54
Traje 17,28 min. Ovdje se zadržavam na dvije teme: rad sa supružnicima za unaprjeđenje bračnog i obiteljskog života i prijedlog osnivanja tri vrste savjetovališta za trudnice da odustanu od grijeha.
 
Svećenicima 21:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/84ff0f55-1212-4af8-8c72-c7fda222670a
Traje 18,24 min. U njoj dajem prijedloge pastoralnih aktivnosti od 7. do 17. točke.
Svećenicima 22:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/70d66896-431e-481f-8edd-381792beabe5
Traje 21,38 minuta. U njoj govorim o usavršavanju vjeronaučnih udžbenika i programa.
Svećenicima 23:
 https://jumboiskon.tportal.hr/dl/ad6a79d7-ee8d-4c77-a16f-6902616768e2
Traje 18,36 minuta.
Svećenicima 24.
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/9359b5a7-6e3c-444c-a08f-bdc766f57966
Traje 21,36 min. U njoj predlažem pastoralne aktivnosti od 33. – 42. točke.
Svećenicima 25:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/0c2d90f1-6512-413b-8548-d7a65027fdc5
Ona je posljednja u nizu u kojemu sam predlagao mogućnosti katoličkog odgoja u Crkvi. Traje 18,01 min.
Ovdje objašnjavam prijedlog osnivanja biskupijskih i nadbiskupijskih Centara za život i obitelj.
 

Priredio sam i četiri emisije od mog predavanja na tečaju priprave za brak. Svaka je kraća od pola sata.
Prva emisija:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/52fba9a0-cf55-4e7d-bd5f-2c9e7becfb16
 
Druga emisija:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/f300eec3-81ea-4a1f-a0a9-99305820a783
 
Treća emisija:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/e34f30d2-9725-497f-af93-8dec8dfa9c3a
 
Četvrta emisija:
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/40a14de2-3387-47ff-9957-727876db9d3b
 
Sva ova četiri dijela predavanja na tečaju za brak (84 minute), bez drugog dijela koji se ponavlja, može se preuzeti preko:
 
https://jumboiskon.tportal.hr/dl/22e474cc-7e07-489f-80f5-3d3f0cfb6b53
 
 A sada dajem linkove kako se može preuzeti kraće radio emisije u trajanju od oko 15 minuta:
1.  O obiteljskom životu:
https://jumbo.iskon.hr/dl/f2415487-6b26-43cc-ba0b-d2fd8d468c0c
 
2. Liječenje duševnih rana izazvanih sudjelovanjem u usmrćivanju nerođene djece:
 https://jumbo.iskon.hr/dl/0065a952-12f2-4769-94e3-c29b80220901
 
3.  Iz svemirske perspektive:
https://jumbo.iskon.hr/dl/0c3b5357-d04d-4eef-9491-9403de16759a
 
4. O poštivanju života djece koja se još nisu rodila.
https://jumbo.iskon.hr/dl/99cf7344-2cfb-4a18-a760-a3b55dca71fc
 
5 . Prva emisija protiv nemoralnog odgoja:
 https://jumbo.iskon.hr/dl/4feb743d-9070-400d-9a7e-1895aa17833e
 
6. Druga emisija protiv nemoralnog odgoja:
 https://jumbo.iskon.hr/dl/3a66d159-5df8-43c0-ab08-150f82183c29
 
7. Sedma, a to je treća u kojoj govorim protiv nemoralnog odgoja.
https://jumbo.iskon.hr/dl/a2c2ca0a-1a9a-4f81-ac38-703f516de9ca
 
8. Osma emisija, a to je četvrta po redu protiv nemoralnog odgoja:
https://jumbo.iskon.hr/dl/f998bb17-9422-431b-9942-42f210344808
 
9. Deveta emisija:: Ženino tijelo: svetište ili smetište?
https://jumbo.iskon.hr/dl/fb3caf30-5eac-4637-809f-58cc69e4de0d
 
10. Deseta emisija o medicinskoj etici:
https://jumbo.iskon.hr/dl/ba976085-79d1-404f-b19e-1845f84b257c
 
11. Jedanaesta emisija. Prva emisija protiv umjetnih oplodnji:
https://jumbo.iskon.hr/dl/5e873615-95ea-4dec-906a-c5fc59438f08
 
12. Dvanaesta emisija. To je druga emisija protiv umjetnih oplodnji:
https://jumbo.iskon.hr/dl/04696fd4-36cb-4dad-bef1-4115bec26e6f
 
13. Trinaesta emisija. To je treća emisija protiv umjetnih oplodnji:
https://jumbo.iskon.hr/dl/a873bedc-95f3-4a8b-8df9-357d646e60b9
 
14. Emisija. Uloga Crkve:
https://jumbo.iskon.hr/dl/f2d4627e-513c-4282-8d56-262d44068c72
 
15. Emisija briga za obiteljski život:
https://jumbo.iskon.hr/dl/65f5781f-b339-44bc-9670-c834bd88f0a1
 
16. emisija gdje govorim da trebamo odbijati sudjelovanje u grijesima i onda kada nas na to nagovaraju:
https://jumbo.iskon.hr/dl/c20e3b1c-9b14-4fd5-85d0-c4957abfc33d
 
17. emisija. Tu govorim o nekim znakovima vremena u kojemu živimo, koji nas jako zabrinjavaju:
https://jumbo.iskon.hr/dl/cef33859-7761-4a4a-9e22-91ac4052f195
 
 18. emisija koja traje17,36 min. To je prva u nizu na temu "Dobro nam dosao novi zivote!":  
https://jumbo.iskon.hr/dl/f6e3fc74-9c8e-43e7-8f59-cf6cb62c1b99
 
19. To je druga u nizu na temu “: Dobro nam došao novi živote”
https://jumbo.iskon.hr/dl/4235fa6f-e9a4-4031-a83a-99ad79fcb7b1
 
20. Prva u nizu novog ciklusa o uzrocima premalenog nataliteta i popravku stanja (demografija 1):
https://jumbo.iskon.hr/dl/aad6ddaf-5ba5-45c6-b02d-e2600be8d10e
 
21. Demografija 2:
https://jumbo.iskon.hr/dl/62c23291-f571-4fa0-bc89-00569e73f6d4
 
22. Demografja 3:
https://jumbo.iskon.hr/dl/c4f595a9-5803-4f3c-8fb0-a809ba422cb0
 
23. Demografija 4
 https://jumbo.iskon.hr/dl/ddcd5a70-97f6-4049-867d-ed4f326e1392
 
24. Demografija 5
https://jumbo.iskon.hr/dl/95f558da-8536-43a2-9e2e-5637de8b10fe
 
25. Demografija 6:
https://jumbo.iskon.hr/dl/63a681ee-c9be-4d8c-8939-20cf8c852856
 
26. Demografija 7:
 https://jumbo.iskon.hr/dl/6ba09266-3422-4948-9b32-7c078c314fa7
 
27. Znakovi vremena - druga emisija:
https://jumbo.iskon.hr/dl/16229131-0908-40e9-aceb-7d0422b11cb6
 
28. U njoj se zauzimam protiv zloupotrebe mobitela, interneta i televizije:
https://jumbo.iskon.hr/dl/88dda13e-9777-4f94-9dfc-f91d6ad86ff6
 
Moj film koji je s tim u vezi, „Poštivanje života i Božjeg dara plodnosti“ ili „Hrvatska se odriče grijeha kontracepcije, sterilizacije, umjetnih oplodnji i ubijanja“ u trajanju od 81 min., može se pogledati preko linka:
http://poti.rkc.si/index.php/content/display/482
On je tamo pri dnu, nakon spiska većeg broja radio emisija.
Ako možda znate neku televiziju koja bi ga htjela prikazati ili web portal koji bi ga htio objaviti neka ga slobodno preuzmu.