Garevački Internet portal ®

Informacije za sve generacije!

Sri07152020

Last updateČet, 10 Svi 2040 12pm

PREVENCIJA I LIJECENJE GRIPE/INFLUENCE

velimir_c
Influenca ili gripa je bolest dišnog sustava prouzrocena virusom influence (A, B, C), jako kontagiozna, koja se javlja u epidemijskoj formi svake jeseni i zime. Zdrave osobe najcešce se inficiraju kontaktom od bolesnika vec oboljelih od influence putem sitnih cestica aerosola izbacenih kašljanjem i kihanjem, mada su opisani i prenosi ove infekcije putem ruku i osobnih predmeta. U najvecem broju slucajeva bolest se manifestira dosta naglo pojavom sistemskih simptoma kao što su glavobolja, povišena temperatura (iznad 38°C), tresavica, bolovi u mišicima i zglobovima (poglavito u donjim ekstremitetima i ledjima), opcom slabosti, udruženi u daljnjem tijeku bolesti sa dišnim simptomima u vidu nahlade sa gušoboljom i jakim i intenzivnim kašaljom.

Moguca pojava stomacnih smetnji (bolovi u trbuhu, proljev) nije prouzrocena virusom influence, nego drugim virusima prisutnim u istom vremenskom periodu. Ukoliko tijek bolesti nije kompliciran uopceno njen akutni oblik, sa simptomatskim lijecenjem prolazi u periodu od 2-5 dana sa potpunim ozdravljenjem u najvecem broju slucajeva u toku jednog tjedna.
Stvar postaje složenija ukoliko se tijekom influence jave komplikacije, a najcešce od njih je primarno zapaljenje pluca prouzrocena samim virusom influence, kao i sekundarno zapaljenje pluca prouzrocena bakterijama (Streptoccus pneumoniae, Staphylococcus auerus i Haemophilus influenzae).

Primarno zapaljenje pluca, predstavlja dosta tešku plucnu komplikaciju. Obicno se javlja kod starijih osoba i onih koji boluju vec od srcanih bolesti, kronicnih plucnih bolesti ili drugih kronicnih bolesti (šecerna bolest, bubrežne bolesti, imunološke bolesti). Kada govorimo o sekundarnom zapaljenju pluca ono obicno pocinje kao akutni oblik gripe koji u daljnjem tijeku bolesti toliko oslabi tjelesni imunitet, olakšavajuci time pojavi infekcije sa gore navedenim bakterijama. U obadva slucaja bolest pocinje akutnim simptomima gripe, koji poslije 2-3 dana pokazuju znake poboljšanje, a u daljnjem tijeku se javlja ponovno visoka vrucica, jak i inzistentan kašalj sa ili bez gnojnog ispljuvka, otežano disanje. Ukoliko se bolest ne lijeci (antibiotici, virostatici), može dovesti do respiracijske insuficijencije i smrtnog ishoda (u današnjim uvjetima u nekih 10 % slucajeva).
Osim gore navedenih komplikacija nije rijetko da se gripa/influenca komplicira i sa upalom sinusa (sinuzitis) ili središnjeg uva (otitis media).
PREVENCIJA GRIPE/INFLUENCE:
Cijepljenje protiv influence je jedina forma prevencije od ove bolesti a samim time i od njenih potencijalno opasnih komplikacija. Svjetska Zdravstvena Organizacija svake godine u veljaci mjesecu, objavljuje preporuke o tipu cijepiva indiciranom protiv epidemije influence predvidjene za jesen tekuce godine. Cijepljenje pocinje u listopadu i studenom, u periodu koji predhodi epidemiji influence. Za razvijanje potrebnog imuniteta neophodno je oko dva do tri tjedna. Neophodno je obnoviti cijepljenje svake godine, buduci da stvoreni imunitet traje otprlike 6 mjeseci i buduci da se svake godine javljaju virusi (visoka sposobnost mutacije virusa influence) sa razlicitim karakteristikama u odnosu na predhodnu. U slucaju zakašnjele epidemije koja se manifestira u mjesecu veljaci ili ožujku, može se izvršiti eventualno dopunsko cijepljenje, obicno u veljaci (preporucano osobama od povecanog rizika).
Rizicne skupine kojima se preporucuje obavezno cijepljenje protiv influence/gripe:
Dokazano je da postoje odredjene osobe sa povecanim rizikom od oboljevanja od influence i mogucih njenih komplikacija, a samim tim im se preporucava obvezno cijepljenje protiv iste, a to su:
starije osobe, iznad 65 godina,
osobe bilo koje starosne dobi koje boluju od nekih kronicnih bolesti srca (oboljenja srcanih zalistaka, srcana insuficijencija bilo koje naravi) i pluca (plucni emfizem, kronicni bronhitis, bronhalna astma, bronhiektazije),
osobe bilo koje starosne dobi koje boluju od šecerne bolesti, bolesti bubrega (kronicni glomerulonefritis, nefroza) i nekih imunoloških poremecaja,
osobe koje rade u zdravstvu i koje su u tijesnom kontaktu sa oboljelim od influence (lijecnici, medicinski tehnicari i pomocno osoblje),
dojencadi i mala djeca rutinski se ne cijepe protiv influence, ali tijekom epidemije preporucava se cijepljenje osobito ugrožene djece koja boluju od bolesti srca, pluca (cisticna fibroza, bronhiektazije, astma, emfizem), šecerne bolest, bolesti bubrega (kronicni glomerulonefritis).
Gdje nabaviti cijepivo; kontraindikacije i nuspojave:
Cijepivo se može nabaviti u ljekarni ili kod Vašeg osobnog lijecnika. Aplicira se u vidu intramuskularne injekcije (najcešce u mišic ramena).
Buduci da se spravlja na podlozi od jaja kontraindicirano je osobama koje su alergicne na bjelancevine jaja. Kada govorim o kontraindikacijama treba napomenuti da se ne preporucava u prvom tromjesecju trudnoce, iako trudnoca predstavlja relativnu kontraindikaciju za cijepljenje.
Isto tako potrebno je odgoditi cijepljenje ukoliko osoba ima vrucicu ili ukoliko uzima lijekove koji sadrže kortizon; u zadnjem slucaju imunološki odgovor na cijepljenje je znatno smanjen a samim time i eventualni stvoreni imunitet bice nedovoljan u prevenciji bolesti.
Bitno je napomenuti i neke nuspojave koje se javljaju u odprilike 1/3 cijepljenih osoba, koje su blagog karaktere, a u vidu su lokalnih i sistemskih reakcija. Rijetko se na mjestu injekcije može pojaviti crvenilo, bol ili svrabež. Moguca je i pojava simptoma slicnih influenci (povišenje temperature, bolovi u mišicima, glavobolja). Sve gore navedene manifestacije blagog su karaktera i u pravilu prolaze za 1-2 dana. Alergijske reakcije u vidu koprivnjace, asmatickog napada i anafilakticnog šoka su dosta rijetke.

LIJECENJE GRIPE/INFLUENCE:

Opce mjere i simptomatsko liječenje :
Kao i kod svih drugih virusnih infekcija, treba pribjeci nekim opcim mjerama lijecenja, a od posebne važnosti je mirovanju bez težih fizickih opterecenja, dajuci organizmu vrijeme da samostalno odgovori na infekciju. Ukoliko influenca biva zanemarena, kao u slucaju oboljelih koji nastave sa radnom aktivnošcu, postoji rizik od daljnjeg slabljenja organizma sa mogucim otvaranjem puta novim infekcijama bilo virusne bilo bakterijske prirode.

Osim toga sredina u kojoj boravi oboljeli treba redovito provjetravati cime ce se sprijeciti daljnje širenje virusa; zrak u prostorji ne bi trebao biti topliji od 25°C, to zbog toga što više temperature znatno isušuju respiracijske putove; vlažnost zraka treba biti adekvata. Posebice treba naglasiti i važnost izbjegavanja loših navika tijekom bolesti kao što je pušenje.
Radi ublažavanja simtoma gripe može se pribjeci simptomatskim lijekovima (antipiretici/analgetici-lijekovi za snižavanje temperature i protiv bolova, mukolitici-lijekovi koji otapaju bronhijalnu sluz, antitusivi-lijekovi protiv kašlja). Poradi jako nezgodne kongestije/otoka nosne sluznice mogu se uporabiti vazokonstriktorna sredstva u vidu kapi, spreja ili tableta, cime se može smanjiti nosna sekrecija i zapušenost nosa, i za neko vrijeme poboljšati drenaža paranazalnih sinusa.

Antivirusni lijekovi u lijecenju gripe :

Klasicnom simptomatskom lijecenju u današnje vrijeme su se pridodali i novi antivirusni lijekovi tkz. inhibitori neuraminidaze (neuraminidaza - bjelancevina prisutna na površini virusa influence, a koja je odgovorna za imunološki odgovor našeg organizma).

Aktivne supstance inhibitora neuraminidaze su Zanamivir i Oseltamivir. Ovi lijekovi se mogu uporabiti bilo u vidu prevencije, kao i u lijecenju gripe, a posebice su indicirani u slucajevima postojanja kontraindikacija na cijepljenje protiv gripe. U svakom slucaju ovi lijekovi ne bi trebali biti razmatrani kao alternativa cijepljenju protiv gripe. Iako im mehanizam dejstva u cijelosti nije poznat, ipak je utvrdjeno da ovi lijekovi zaustavljaju virusnu replikaciju kao i vanstanicno širenje virusa influence. Podjednako su efikasni kako u slucaju infekcije virusom influence tipa A tako i infekcijama virusa influence tipa B.
Zanamivir (Relenzaâ) je lijek komercijaliziran u Australiji, Europi, USA i Kanadi u vidu inhalacijskog pripravka. Propisivanja ovog lijeka je rezervirano u lijecenju odraslih i djece iznad 12 godina starosti koji manifestiraju tipicne simptome gripe.
Oseltamivir (Tamifluâ) je lijek komercijaliziran u Švicarskoj, Kanadi i USA u vidu kapsula, tj uzimaju se na usta (per os) ; dosta cesto mogu dati nuspojave kao što su mucnina i povracanje (znatno umanjene nuspojave ukoliko se lijek uzme na pun stomak).

Ovi lijekovi su u stanju da znatno umanje trajanje ili u potpunosti blokiraju daljnje manifestacije  gripe. Lijecenje ovim lijekovima treba da pocne što prije, unutar 48 sati od pocetka prvih simptoma gripe, i ukoliko se vec nisu pojavile gore navedene komplikacije, i treba da traje 5 dana, cime se postiže umanjenje simptoma kao i samo trajanje bolesti. Posljednja klinicka istraživanja su pokazala, da oboljeli ukoliko lijeceni sa ovim lijekovima, isto tako imaju i manju ucestalost pojavljivanja eventualnih komplikacija gripe.

Kada je indicirano lijecenje sa ovim lijekovima ?

Korisni su kod osoba, vec cijepljenih protiv influence, a koje su u svakom slucaju oboljeli od gripe.
Uporaba ovih lijekova je indicirana kod oboljelih od gripe koji imaju kontraindikacije za primjenu cijepiva protiv influence/gripe.
Kod osoba koje nisu zbog odredenih razloga bile cijepljene protiv influence (važno je napomenuti da uporaba ovih lijekova prakticki blokira indirektno i imunološki odgovor našeg organizma na virus influence, te je moguce poslije odredenog vremena, ukoliko  se dode ponovno u kontakt sa virusom influence oboljeti od iste)
Mogu poslužiti i kao ciljana profilaksa u slucajevima izloženosti sa povecanim rizikom oboljevanja od gripe kod ne cijepljenih osoba

Kontraindikacije za primjenu inhibitora neuraminidaze:

Vec poznata preosjetljivost na gore navedene lijekove
Njihova sigurna uporaba u trudnoci još nije ispitana te su stoga, ukoliko postoji trudnoca kontraindicirani
Posebna pažnja je potrebna kod oboljelih koji imaju pozitivnu anamnezu na epilepsiju, jetrenu slabost, srcanu slabost, bubrežnu slabost te nizak krvni tlak
Istovremeno uzimanje lijekova iz grupe antihistaminika i antikolinergika.