Župna statistika

Župna statistika za 2012. godinu

U našoj župi je u 2012. godini kršteno troje /3/ djece. Ni jedno ne ostaje da živi u Garevcu. Vjenčanja u prošloj 2012. godini u župi nije bilo. Umrli; 1. Manda Bajić "Antinica"2. Pero Stanić 3. Ilija Crnogorac "Vučijak" 4. Ivo Stanušić "Ćule" 5. Pero Jagustin "Čakija" 6. Ivka Mikulić 7. Mato Marić "Risto" 8. Marija Marić 9, Kata Perić "Barinca" 10. Mijat Perak 11. Ivka Križić .
Preneseni u garevačko groblje; 1.Jakov Perković 2. Šimun Perković 3. Anto Stanušić 4. Ana Perak.

###BLANK###